O Centrum

Konsorcjum: „Centrum Certyfikacji”

Partnerzy Konsorcjum:

Centrum zostało założone w 2010 roku na bazie współpracy organizacji działających w różnych obszarach wiedzy. Misją centrum certyfikacji jest budowanie świadomości o organizacjach, przedsiębiorstwach i instytucjach, które swoją działalnością przyczyniają się do rozwoju społecznści lokalnej, przedsiębiorczości, rozwoju gospodarczego oraz szeroko rozumianej kultury.