Certyfikat rzetelności

Certyfikat rzetelności jest przyznawany podmiotom w dwóch kategoriach:

  • firmy i organizacje prowadzące działalność gospodarczą
  • organizacje i przedsiębiorstwa realizujące cele pożytku publicznego

Działalność gospodarcza różni się zasadniczo od działalności społecznej, niemniej wykazywanie wyróżniającej aktywności w jednym i drugim obszarze jest niezwykle wartościowe dla rozwoju regionu.

Certyfikat rzetelności w kaegorii:

  1. rozwój biznesu
  2. aktywność kulturowa
  3. aktywizacja społeczna
  4. rozwój edukacji
  5. świadomość proekologiczna